top of page

DISCLAIMER

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

 

De volgende entiteiten communiceren namens Wadden Academy:

Stichting Texel Academy

Stichting Horeca Ameland

Stichting Trochsatter

 

ACTUALITEIT

Wadden Academy besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wadden Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de websites van Wadden Academy is voor eigen rekening en risico. Wadden Academy sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

 

Wadden Academy behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Wadden Academy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

HYPERLINKS

De websites van Wadden Academy bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Wadden Academy liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wadden Academy  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico. 

AUTEURSRECHT

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wadden Academy is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen. 

Mocht iemand die duidelijk en herkenbaar in beeld is, bezwaar hebben tegen het gebruik van dat beeldmateriaal, dan wordt het gebruik op diens eerste verzoek zo snel mogelijk gestaakt.

 

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan horen wij dit uiteraard graag via: info@waddenacademy.nl.

bottom of page